Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Peter Pulman
Súd:  OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Hnuteľné veci
Prírastok
2
Vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej cena alebo hodnota presahuje 12-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. 9228 Eur. Ak hodnota hnuteľnej veci nepresahuje uvedenú h
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Údaje sa uvádzajú, ak cena alebo hodnota majetkového práva samostatne presahuje 12-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. 9228 Eur. Ak hodnota majetkového práva n
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Údaje sa uvádzajú, ak cena alebo hodnota peňažného záväzku samostatne presahuje 12-násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, t.j. 9228 Eur. Ak hodnota peňažného záväzku n
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Popis veci
Dátum nadobudnutia
Forma vlastníctva
Prírastok
2
Údaje sa uvádzajú, ak cena alebo hodnota hnuteľných vecí a majetkových práv v súhrne presahuje 24 – násobok priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prechádzajúci kalendárny rok, t.j. 18 456 Eur. Ak hodnota s
Prírastok
3
vklady v bankách
1988-2010
Výlučné
Prírastok
4
vklady v bankách
1993-2010
Manželkine/manželove
Prírastok
5
zariadenie a vybavenie bytu
2008-2010
Podielové
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
Príjmy a iné pôžitky
Prírastok
2
Výhlásenia
Prírastok
3
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
Prírastok
4
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Prírastok
5
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR