Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Alena Radičová
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V TRENČÍNE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
auto - Seat Leon Stylance
splatenie účel.úveru
15.03.2010
19 130,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
účelový úver
kúpa auta
2008
Úbytok
2
úver.zmluvy
stavba rod.domu
1992,1997,2004
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
Seat Cordoba
1996
Bez zmeny
2
Seat Leon Stylance
2010
Prírastok
3
zariadenie rod.domu
2000-2010
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR