Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Peter BEBEJ
Súd:  OKRESNÝ SÚD DOLNÝ KUBÍN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Bytové zariadenie, elektronika
Kúpa
2009
2 980,00
Prírastok
2
Filatelistická zbierka
Kúpa
2009
90,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Podiely v podielových fondoch
Poistné zmluvy
2009
4 795,66
Úbytok
2
Podiely v podielových fondoch
Kúpa
2009
76,67
Úbytok
3
Vklad na stavebnom sporení
Zmluva o stavebnom sporení
2009
2 286,68
Úbytok
4
Vklad v peňažnom ústave
Zmluva
2009
5 230,08
Úbytok
5
Vklady v peňažnom ústave
Zmluva
2009
3 563,41
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky

Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR