Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Anna Slovinská
Súd:  OKRESNÝ SÚD SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
pozemky reg. E
dedenie 4 D 187/2009
08.11.2009
Prírastok
2
Lesné pozemky, parc. Reg. E
dedenie 4 D 187/2009
08.11.2009
Prírastok
3
Pozemky
dedenia 4 D 187/2009
08.11.2009
Prírastok
4
Pozemky
dedenie 4 D 187/2009
08.11.2009
Prírastok
5
Pozemky
dedenie 4 D 187/2009
08.11.2009
Prírastok
6
Pozemky re. E
dedenie 4 D 187/2009
08.11.2009
Prírastok
7
pozemky reg. E
dedenie 4D 187/2009
8.11.2009
Prírastok
8
pozemky reg. E
dedenie 4 D 187/2009
8.11.2009
Prírastok
10
pozemky reg. E
dedenie 4 D 187/2009
08.11.2009
Prírastok
11
Pozemky reg. E
dedenie 4 D 187/2009
08.11.2009
Prírastok
9
Pozemky reg. E
dedenie 4 D 187/2009
08.11.2009
Prírastok
12
Rodinný dom
dedenie 4 D 187/2009
08.11.2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklady na bežných účtoch mojom a manžela spolu
mzda
rok 2010
11 000,00
Prírastok
2
majetkový podiel v Poľn. Družstve Olšavica-Brutovce nezistenej hodnoty
dedenie 4D 187/2009
08.11.2009
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR