Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Jana Sroková
Súd:  OKRESNÝ SÚD STARÁ ĽUBOVŇA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
pôda - orná, trv. tr. porasty
dedenie novoobjavený majetok, pozm.úpravy ROEP
r. 2010
Prírastok
2
trvalé trávnaté porasty
pozemkové úpravy
r. 2010
Prírastok
3
trvalé trávnaté porasty
poz.úpravy ROEP
r. 2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Úspory
staveb. sporenie
r. 2010
14 600,00
Prírastok
2
Vklad v banke
úspory z príjmov, dary
r. 2010
10 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Požička v banke, splatenie 200,-
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR