Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Ján Stanček
Súd:  OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA III
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
pozemok
kúpna zmluva
10.12.2010
Prírastok
2
pozemok
kúpna zmluva
10.12.2010
Prírastok
3
pozemok
kúpna zmluva
10.12.2010
Prírastok
4
záhradná chata
kúpna zmluva
10.12.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklad na bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s.
vklad/výnos
2000-2010
1 682,19
Úbytok
2
vklad na vkladnej knižke DEXIA banka, a.s.
vklad/výnos
2000-0210
19,30
Prírastok
3
vklad na vkladnej knižke Tatra banka, a.s.
vklad/výnos
1999-2010
1 701,50
Úbytok
4
vklad na vkladných knižkách Slovenská sporiteľňa, a.s., OTP Banka Slovensko, a.s.
vklad/výnos
1974-2010
15,93
Prírastok
5
vklad Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
vklad/výnos
2010
987,99
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
zmluva hypotekárnom úvere
úverová zmluva
05.12.2002
Úbytok
2
zmluva o stavebnom sporení
úverová zmluva
24.07.2008
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR