Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Milan Staněk
Súd:  OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA II
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Orná pôda
dedenie
2010
Prírastok
2
ostatné plochy
dedenie
2010
Prírastok
3
Záhrady
darovanie
16.06.2010
Prírastok
4
Záhrady
darovanie
16.06.2010
Prírastok
5
Záhrady
darovanie
16.06.2010
Prírastok
6
Záhrady
darovanie
16.06.2010
Prírastok
7
Zastavané plochy a nádvoria
darovanie
16.06.2010
Prírastok
8
Zastavané plochy a nádvoria
darovanie
16.06.2010
Prírastok
10
zastavané plochy a nádvoria, letná kuchyňa
darovanie
16.6.2010
Prírastok
9
Zastavané plochy a nádvoria, letná kuchyňa
darovanie
16.06.2010
Prírastok
11
Zastavané plochy a nádvoria, rodinný dom
darovanie
16.06.2010
Prírastok
12
Zastavané plochy a nádvoria, rodinný dom
darovanie
16.06.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklad v banke
kúpna cena predaného zdedeného bytu
2010
44 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR