Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Ivan Šimek
Súd:  OKRESNÝ SÚD SKALICA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
osobné motorové vozidlo
kúpna zmluva
17.12.2010
476,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Vklady v bankách, peňažné prostriedky
Plat
od 30.6.2010 do 31.12.2010
7 650,00
Prírastok
2
Vklady v bankách, peňažné prostriedky
Úspory, príjmy
od r. 1998 do 10.7.2010
31 874,00
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
osobné motorové vozidlo
17.12.2010
Prírastok
2
Vklady v bankách, peňažné prostriedky
od 30.6.2010 do 31.12.2010
Prírastok
3
Vklady v bankách, peňažné prostriedky
od r. 1998 do 10.7.2010
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR