Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Robert Šorl, PhD.
Súd:  OKRESNÝ SÚD PRIEVIDZA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Mazda6 WGN TE 2,0D 140k
Kúpna zmluva
16.03.2010
22 700,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklad na bežnom účte v Tatrabanke a.s.
Mzda, funkučný plat, odmena advokáta
15.10.1999 - 31.12.2010
10 968,06
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
úver v Prvej stavebnej sporitelni, a.s. 3.124,57 eur
poskytnutie úveru
30.4.2008 2.5.2008
Prírastok
2
úver v Tatrabanske a.s.
poskytnutie úveru
24.03.2010
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi plynú funkčné alebo iné požitky.
vydavateľská zmluva IURA EDITION, spol s r.o. 244,02 €Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR