Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Agáta Štefaničová
Súd:  OKRESNÝ SÚD MICHALOVCE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
dvojgaráž s príslušenstvom
výstavba
rok 2010
Prírastok
2
lesné pozemky
kúpa
rok 2010
Prírastok
3
lestné pozemky
kúpa
rok 2010
Prírastok
4
orná pôda
kúpa
rok 2010
Prírastok
5
orná pôda
kúpa
rok 2010
Prírastok
6
orná pôda
kúpa
rok 2010
Prírastok
7
orná pôda
kúpa
rok 2010
Prírastok
8
orná pôda
kúpa
rok 2010
Prírastok
9
orná pôda
kúpa
rok 2010
Prírastok
10
ostatné plochy
kúpa
rok 2010
Prírastok
11
ostatné plochy
kúpa
rok 2010
Prírastok
12
trvalé trávnaté porasty
kúpa
rok 2010
Prírastok
13
trvalé trávnaté porasty
kúpa
rok 2010
Prírastok
14
trvalé trávnaté porasty
kúpa
rok 2010
Prírastok
15
trvalé trávnaté porasty
kúpa
rok 2010
Prírastok
16
trvalé trávnaté porasty
kúpa
rok 2010
Prírastok
17
trvalé trávnaté porasty
kúpa
rok 2010
Prírastok
18
trvalé trávnaté porasty
kúpa
rok 2010
Prírastok
19
trvalé trávnaté porasty
kúpa
rok 2010
Prírastok
20
trvalé trávnaté porasty
kúpa
rok 2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
hotovosť na bežnom účte
zmluva
rok 2010
19 670,00
Úbytok
2
stavebné sporenie
zmluva
rok 2010
2 158,84
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR