Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Juraj Šteffel
Súd:  OKRESNÝ SÚD KEŽMAROK
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
cenné papiere (akcie tuzemské)
kúpa
od roku 2002
Úbytok
2
cenné papiere (akcie zahraničné)
kúpa
od 2002 - 2010
Úbytok
3
peňažná hotovosť (bežný účet v banke)
plat
obdobie 2007 - 2010
Úbytok
4
poistka (poistenie dôchodku)
poistná zmluva (4 890 074 957)
01.10.1998
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
poistka (poistenie dôchodku)
Poistná zmluva s KP,a.s. č. 4 890 074 957
bez zmeny
Prírastok
2
spotrebný úver
Zmluva o úvere č. 990 600 1434
bez zmeny
Úbytok
3
spotrebný úver
Zmluva o úvere č. 990 600 2547
bez zmeny
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR