Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Miriam Štillová
Súd:  OKRESNÝ SÚD MARTIN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
pozemok-ostatné plochy o výmere 1085 m2
kúpna zmluva
14.01.2010
Prírastok
2
pozemok-ostatné plochy o výmere 443 m2
kúpna zmluva
14.01.2010
Prírastok
3
pozemok-zastavané plochy a nádvoria o výmere 157 m2
kúpna zmluva
14.01.2010
Prírastok
4
rozostavaný rodinný dom
poskytnutie účelového splátkového úveru na jeho stavbu
02.12.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
účelový splátkový úver vo výške 150.000 eur na stavbu rodinného domu, povinné mesačné splátky vo výške 242,61 eur
Zmluva o účelovom splátkovom úvere č. 2010040130 zabezpečenom záložným právom k nehnuteľnostiam zo dňa 17.9.2010 v znení Dodatku zo dňa 22.11.2010
17.9.2010 a 22.11.2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR