Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Renáta Šulajová
Súd:  OKRESNÝ SÚD LUČENEC
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
spoločné nehnuteľnosti podľa z.č. 181/1995 Z.z.
dedenie, osvedčenie o dedičstve Okresný súd Lučenec sp.zn. 9D 248/2010
05.04.2010
Prírastok
2
spoločné nehnuteľnosti podľa z.č. 181/1995 Z.z.
dedenie, osvedčenie o dedičstve Okresný súd Lučenec sp.zn. 9D 248/2010
05.04.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
hotovosť
plat
2010
200,00
Bez zmeny
2
vklad v banke 1x, hotovosť
darovanie
2010
1 591,83
Prírastok
3
vklad v banke 1x, hotovosť
darovanie
2010
2 483,04
Prírastok
4
vklad v banke 2x
plat
2010
22 366,40
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
vklad v banke 2x
2010
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR