Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Peter Tobiáš
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V PREŠOVE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
byt č.1 Košice
kúpa
20.08.2010
Prírastok
2
podiel na spoloč.častiach a zariad.domu
kúpa
20.08.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Osob. automob. Nissan Qashkai
kúpa
17.12.2010
20 000,00
Prírastok
2
Osob. automob. Wolksvagen Touran
predaj
06.12.2010
8 000,00
Úbytok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
zmluva o financovaní bývania
výstavba rodinn.domu
23.04.1999
Úbytok
2
zmluva o úvere
financovanie kúpy osob. automobilu
17.12.2010
Prírastok
3
zmuva o financovaní bývania
kúpa bytu
21.07.2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR