Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Michal Truban
Súd:  ŠPECIALIZOVANÝ TRESTNÝ SÚD
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Byt
Dar
28.06.2010
Prírastok
2
Garáž
Dar
28.06.2010
Prírastok
3
Hospodárska budova
Kúpa
04.04.2008,
Úbytok
4
Hospodárska budova
Kúpa
04.04.2008
Úbytok
5
Lesovňa
Kúpa
04.04.2008,
Úbytok
6
Rekreačná chata
Dar
28.06.2010
Prírastok
7
Zastavané plochy a nádvoria
Dar
28.06.2010
Prírastok
8
Zastavané plochy a nádvoria
Dar
28.06.2010
Prírastok
9
Zastavané plochy a nádvoria
Dar
28.06.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklad na účte
predaj nehnuteľností
24.04.2010
70 000,00
Prírastok
2
vklad na účte
plat - úspory
2010
8 178,29
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR