Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Mária Trubanová, PhD.
Súd:  OKRESNÝ SÚD PEZINOK
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Hospodárska budova
Kúpa
04.04.2008,
Úbytok
2
Hospodárska budova
Kúpa
04.04.2008
Úbytok
3
Lesovňa
Kúpa
04.04.2008,
Úbytok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklad na účte
predaj nehnuteľností
24.04.2010
70 000,00
Prírastok
2
vklad na účte
plat - úspory, odmena SKP
2010
18 485,07
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi funkčné alebo iné požitky s výnimkou doteraz nevyplatenej odmeny SKP
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR