Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Jana Třešková
Súd:  OKRESNÝ SÚD SENICA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Finančné prostriedky
predaj osob. mot. vozidla zn. Toyota RAV 4
18.05.2010
7 700,00
Prírastok
2
Osobné mot.vozidlo zn. Hyundai Santa Fe
kúpa
26.03.2010
15 600,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Úspory
plat + peniaze za predaj vozdila zn. Toyota
Stav k 31.12.2010
11 977,00
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
Finančné prostriedky
18.05.2010
Prírastok
2
Osobné mot.vozidlo zn. Hyundai Santa Fe
26.03.2010
Prírastok
3
Úspory
stav k 31.12.2010
Úbytok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR