Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Erik Uhlár
Súd:  OKRESNÝ SÚD STARÁ ĽUBOVŇA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
účty - vklady v bankách
úspory z príjmov, stavebné sporenie
2006 - 2010
15 744,60
Prírastok
2
vklad v banke, úspory
dary
2007 - 2010
3 000,00
Prírastok
3
vklady v bankách
úspory z príjmov, stavebné sporenie, dary
1999 - 2010
11 209,56
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
hypotekárny úver
zmluva o poskytnutí úveru
05.08.2008
Úbytok
2
spotrebný úver
zmluva o poskytnutí úveru
05.08.2008
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
osobné motorové vozidlo
11.08.2008
Bez zmeny
2
účty - vklady v bankách
2006-2010
Prírastok
3
vklad v banke, úspory
2007-2010
Prírastok
4
vklady v bankách
1999-2010
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR