Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Martina Valentová
Súd:  OKRESNÝ SÚD TRNAVA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklad na peňažnom účte v banke
príjem z pracovného pomeru
priebežne počas kalendárneho r
20 079,39
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
ostatné úvery bez zmeny pomerov
Bez zmeny
2
úver
úverová zmluva
29.01.2001
Úbytok
3
úver
úverová zmluva
29.01.2001
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR