Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Jana Veselá
Súd:  OKRESNÝ SÚD DOLNÝ KUBÍN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Byt
Úbytok
2
Byt
Úbytok
3
Pozemok
kúpna zmluva
18.06.2009
Bez zmeny
4
Pozemok
kúpna zmluva
18.06.2009
Bez zmeny
5
Rodinný dom
kúpna zmluva
18.06.2009
Bez zmeny
6
Spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 6803/148891
Úbytok
7
Spoluvlastnícky podiel na pozemku o veľkosti 6803/148891
Úbytok
8
Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 6803/148891
Úbytok
9
Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu o veľkosti 6803/148891
Úbytok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
pôžička
zmluva o pôžičke
15.05.2009
Úbytok
2
úver
zmluva o spotrebnom úvere
04.12.2009
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR