Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Róbert Veterník
Súd:  OKRESNÝ SÚD MARTIN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
doplnkové dôchodkové sporenie
plat
1 543,05
Prírastok
2
hotovosť
plat
2010
17 222,46
Prírastok
3
sporenie starobné dôchodkové
plat
2 335,62
Prírastok
4
sporenie starobné dôchodkové
plat
11 757,38
Prírastok
5
vklad v banke
plat, úvery
358,89
Úbytok
6
vklad v stavebnej sporiteľni -dieťa
plat
6 105,69
Prírastok
7
vklad v stavebnej sporiteľni
plat
5 438,99
Prírastok
8
vklad v stavebnej sporiteľni
plat
14.09.2010
524,72
Prírastok
9
vklad v stavebnej sporiteľni
plat
2 369,89
Prírastok
10
vklad v stavebnej sporiteľni
plat
3 034,70
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
medziúver PSS
Úbytok
2
zmluva o stavebnom úvere
01.11.2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
doplnkové dôchodkové sporenie
Prírastok
2
hotovosť
2010
Prírastok
3
sporenie starobné dôchodkové
Prírastok
4
sporenie starobné dôchodkové
Prírastok
5
vklad v banke
Úbytok
6
vklad v stavebnej sporiteľni - dieťa
Prírastok
7
vklad v stavebnej sporiteľni -dieťa
Prírastok
8
vklad v stavebnej sporiteľni -dieťa
Prírastok
9
vklad v stavebnej sporiteľni
Prírastok
10
vklad v stavebnej sporiteľni
14.09.2010
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR