Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Iveta Zelenayová
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
prevod spoluvlastnískeho podielu pod zastavanou plochou bytu
kúpa
11.08.2010
Prírastok
2
prevod spoluvlastnískeho podielu pod zastavanou plochou garáže
kúpa
11.08.2010
Prírastok
3
prevod spoluvlastnískeho podielu pod zastavanou plochou garáže
kúpa
11.08.2010
Prírastok
4
prevod spoluvlastnískeho podielu pod zastavanou plochou skladu
kúpa
11.08.2010
Prírastok
5
prevod spoluvlastnískeho podielu pod zastavanou plochou skladu
kúpa
11.08.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
splátka auta
dohoda
10/2010
Prírastok
2
úver v banke
finančná hotovosť
10/2010
Prírastok
3
životné poistenie
zmluva
2003
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR