Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Margita Žilková
Súd:  OKRESNÝ SÚD RIMAVSKÁ SOBOTA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
lesné pozemky
dedičstvo
2006
Úbytok
2
trvalé trávne porasty
dedičstvo
2006
Úbytok
3
trvalé trávne porasty
dedičstvo
2006
Úbytok
4
trvalé trávne porasty
dedičstvo
2006
Úbytok
5
trvalé trávne porasty
dedičstvo
2006
Úbytok
6
trvalé trávne porasty
dedičstvo
2006
Úbytok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
splatenie pôžičky
zmluvy o pôžičke
od r. 2000
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
-Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR