Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Pavol Tomáš
Súd:  OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
2
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
3
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
4
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
5
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
6
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
7
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
8
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
9
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
10
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
11
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
12
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
13
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
14
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
15
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
16
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
17
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
18
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
19
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
20
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
21
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
22
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
23
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
24
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
25
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
26
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
27
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
28
lesné pozemky
dedenie
11.11.2009
Prírastok
29
orná pôda
dedenie
11.11.2009
Prírastok
30
orná pôda
dedenie
11.11.2009
Prírastok
31
orná pôda
dedenie
11.11.2009
Prírastok
32
orná pôda
dedenie
11.11.2009
Prírastok
33
orná pôda
dedenie
11.11.2009
Prírastok
34
ostatné plochy
dedenie
11.11.2009
Prírastok
35
ostatné plochy
dedenie
11.11.2009
Prírastok
36
ostatné plochy
dedenie
11.11.2009
Prírastok
37
ostatné plochy
dedenie
11.11.2009
Prírastok
38
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
39
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
40
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
41
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
42
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
43
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
44
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
45
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
46
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
47
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
48
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
49
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
50
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
51
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
52
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
53
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
54
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
55
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
56
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
57
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
58
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
59
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
60
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
61
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
62
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
63
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
64
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
65
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
66
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
67
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
68
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
69
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
70
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
71
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
72
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
73
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
74
TTP
dedenie
11.11.2009
Prírastok
75
záhrady
dedenie
11.11.2009
Prírastok
76
zastavané plochy a nádvoria
dedenie
11.11.2009
Prírastok
77
zastavané plochy a nádvoria
dedenie
11.11.2009
Prírastok
78
zastavané plochy a nádvoria
dedenie
11.11.2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklad v banke
plat, pedagog. činnosť, dedenie
1984 - 2010
6 418,85
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
úver
úverová zmluva
17.12.1996
Úbytok
2
úver
úverová zmluva
03.11.2006
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi plynú funkčné alebo iné požitky.
-- pedagogická činnosť -- 4.182,65,-€Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR