Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Anna Peťovská, PhD.
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nebytový priestor č.12-102
zmluva o prevode
18.08.2010
Prírastok
2
Zast.plocha a nádvoria
zmluva o prevode
18.08.2010
Prírastok
3
Zast.plocha a nádvoria
zmluva o prevode
18.08.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
pôžička FO MUDr. Jozef Matta:10.OOOeur
kúpa neb.priestoru 12-102
8/2010
Prírastok
2
Úver OTP banka
kúpa nehnuteľnosti Malý Báb 7.5.2004
5/2004
Úbytok
3
Úver Tatrabanka- hodnota nepresahuje
kúpa OMV XII/2009
12/2009
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR