Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová
Súd:  OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA I
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Detské investičné sporenie v prospech maloletého syna
Poistná zmluva
19.01.2007
428,63
Prírastok
2
vkladná knižka v prospech maloletého syna
Vklad na účet
10.03.2005
565,74
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
povinné zmluvné poistenie
Poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie
2005
Úbytok
2
stavebný medziúver
rekonštrukcia bytu
19.02.2007
Úbytok
3
stavebný úver
rekonštrukcia bytu
26.09.2001
Úbytok
4
úver
kúpa osobného motorového vozidla
13.07.2005
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv

Popis veci Dátum nadobudnutia Zmena
1
Detské investičné poistenie
Prírastok
2
stavebné sporenie
Prírastok
3
vkladná knižka
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR