Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Zuzana Hartelová
Súd:  OKRESNÝ SÚD NÁMESTOVO
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Motorové vozidlo Škoda Octavia
kúpna zmluva
26.10.2010
18 810,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
DSS
zmluva o DSS
18.7.2006
3 597,27
Bez zmeny
2
Stavebné sporenie
zmluva o stavebnom sporení
23.6.2003
5 467,85
Bez zmeny
3
Vklad -- DDS
zmluva o DDS
1.6.2004
1 929,17
Bez zmeny
4
Vklad v banke
plat, darovanie
2002
27 341,46
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Poistná zmluva
poistenie
2.11.2010
Prírastok
2
Poistná zmluva
poistenie
8.11.2010
Prírastok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z.
 
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. č. 385/2000 Z. z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky.
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR