Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Lenka PRAŽENKOVÁ
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Bežný účet v Tatrabanke, a.s.
úspory z príjmu, dary, úroky
2010
22 374,58
Prírastok
2
Nájomné za prenájom bytu v osobnom vlast.
Nájomná zmluva
2010
Prírastok
3
TAM EPF
úspory z príjmu, úroky, dary
2010
8 906,28
Prírastok
4
TAM ZF4
úspory z príjmu, dary, úroky
2010
6 771,25
Prírastok
5
Vklad v SLSP
úspory z príjmu, úroky, dary
2010
4 918,00
Prírastok
6
Vklady v SLSP
úspory z príjmu, dary, úroky
2010
3 301,54
Prírastok
7
Vklady v SLSP
úspory, dary, úroky
2010
887,75
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Úver na auto
úverová zmluva
Úbytok
2
Úver v Stavebnej sporiteľni
úverová zmluva
Úbytok

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR