Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Ján ŠMRHOLA
Súd:  OKRESNÝ SÚD LEVICE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2010


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Trvalé trávne porasty
darovanie
19.11.2010
Prírastok
2
Trvalé trávne porasty
darovanie
19.11.2010
Prírastok
3
Trvalé trávne porasty
darovanie
19.11.2010
Prírastok
4
Trvalé trávne porasty
darovanie
19.11.2010
Prírastok
5
Záhrady
darovanie
19.11.2010
Prírastok
6
Záhrady
darovanie
19.11.2010
Prírastok
7
Zastavané plochy a nádvoria
darovanie
19.11.2010
Prírastok
8
Zastavané plochy a nádvoria
darovanie
19.11.2010
Prírastok
9
Zastavané plochy a nádvoria
darovanie
19.11.2010
Prírastok
10
Zastavané plochy a nádvoria
darovanie
19.11.2010
Prírastok
11
Zastavané plochy a nádvoria
darovanie
19.11.2010
Prírastok
12
Zastavané plochy a nádvoria
darovanie
19.11.2010
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Poistné plnenie
vyplatené od Generali poisťovne, a.s.
12/2010
8 430,00
Prírastok
2
Vklad v banke
darovanie od rodičov
136 500,00
Prírastok
3
Vklad v banke
sporenie -- plat
25 600,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Súbor hnuteľných vecí majetkových práv


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR