Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. František POTOCKÝ
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Parcela - orná pôda
dohoda o zrušení a vporiadania podielového spoluvlastníctva
16.11.2009
Úbytok
2
Parcela
dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva
16.11.2009
Úbytok
3
Parcela
darovacia zmluva
16.11.2009
Úbytok
4
Rodinný dom
predaj
2009
Úbytok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Banka
osobný účet
31.12.2009
2 884,61
Prírastok
2
Hotovosť
úspora
9.11.2009
2 075,00
Prírastok
3
Kapitálové životné poistenie
poistenie
2009
344,64
Prírastok
4
Oosbný dôchodkový účet sudcu
tretí pilier
31.12.2009
437,62
Prírastok
5
Stavebné sporenie
sporenie
2009
1 784,83
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Stavebný úver
úverová zmluva
31.12.2009
Úbytok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR