Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Alena KÁČERIKOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD MARTIN
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
osobné motorové vozidlo
kúpna zmluva
30.1.2009
21 576,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklad v banke
príjem - mzda oboch manželov
2000-2009
19 916,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
2x vklad v poisťovni mal. detí
poistné zmluvy
2000-2009
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR