Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Mária MALÍKOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD NITRA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
nehnuteľnosti
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Osobné motorové vozidlo VW Polo
kúpa
2009
9 800,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
doplnkové dôchodkové sporenie
Zmluva o DDS
2009
644,00
Prírastok
2
vklad v banke
plat
2009
1 647,00
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
úver
úverová zmluva
11 2009
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR