Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Peter DUKES
Súd:  NAJVYŠŠÍ SÚD SR
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
nehnuteľný majetok
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
osobný automobil Škoda Felicia
zošrotovanie
2009
Úbytok
2
osobný automobil VW Golf
kúpa
2009
16 940,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklady v bankách
úspory
2009
22 500,00
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky

Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR