Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Marta KAMENSKÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD VEĽKÝ KRTÍŠ
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
poľnohospodárska budova a sklad, maštaľ
kúpa
2009
Prírastok
2
rodinný dom
kúpa
2009
Prírastok
3
zastavané plochy a nádvoria
kúpa
2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
osobné motorové vozidlo
kúpa
7.10.2009
4 490,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
úver na kúpu motorového vozidla
zmluva o úvere
07.10.2009
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR