Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Miriam KAMENSKÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
orná pôda
darovacia zmluva
19.05.2009
Prírastok
2
záhrady
darovacia zmluva
19.05.2009
Prírastok
3
zastavané plochy a nádvoria
darovacia zmluva
19.05.2009
Prírastok
4
zastavané plochy a nádvoria
darovacia zmluva
19.05.2009
Prírastok
5
zastavané plochy a nádvoria
darovacia zmluva
19.05.2009
Prírastok
6
zastavané plochy a nádvoria
darovacia zmluva
19.05.2009
Prírastok
7
zastavané plochy a nádvoria
darovacia zmluva
19.05.2009
Prírastok
8
zastavané plochy a nádvoria vo veľkosti podielu 1/2
darovacia zmluva
19.05.2009
Prírastok
9
zastavané plochy a nádvoria: vo veľkosti podielu 12/18
darovacia zmluva
19.05.2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklady v bankách
plat
2008-2009
9 900,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR