Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Iveta BANGHOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD KOMÁRNO
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Byt
Kúpna zmluva
25.9.2009
Prírastok
2
Byt
Kúpna zmluva
25.9.2009
Úbytok
3
Garáž
Kúpna zmluva
25.9.2009
Úbytok
4
Rodinný dom
Dedenie a darovacia zmluva
17.10.2008,6.2.2009
Prírastok
5
Záhrada
Dedenie a darovacia zmluva
17.10.2008, 6.2.2009
Prírastok
6
Zastavané plochy a nádvoria
Dedenie a darovacia zmluva
17.10.2008, 6.2.2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Peňažná hotovosť
Kúpna cena za odpredaný byt(2009) a plat sudkyne(2000-2009)
2000--2009 celkom
45 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Hypotekárny úver
Zmluva o hypotekárnom úvere
2002
Úbytok
2
Leasing
Leasingová zmluva
2003
Úbytok
3
Spotrebný úver
Zmluva o spotrebnom úvere
2007
Úbytok
4
Úver
Úverová zmluva
7.9.2009
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR