Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Miroslava ŠÚLEKOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD TOPOĽČANY
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Byt
kúpa
19.06.2009
Prírastok
2
Rodinný dom
predaj
23.02.2009
Úbytok
3
Záhrady
predaj
23.02.2009
Úbytok
4
Zastavané plochy a nádvoria
predaj
23.02.2009
Úbytok
5
Zastavané plochy a nádvoria
predaj
23.02.2009
Úbytok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Osobný automobil
kúpa
01.04.2009
16 400,00
Prírastok
2
Osobný automobil
predaj
2009
Úbytok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Prenájom poľnohospodárskej pôdy
nájomná zmluva
2009
160,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR