Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Erika ČANÁDYOVÁ
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V ŽILINE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
3-izbový byť bez pozemku
predaj
2009
Úbytok
2
4-izbový byt s podielom na pozemku
dedičstvo
2009
Prírastok
3
rekreačná chalupa s pozemkom
predaj
2009
Úbytok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
stavebné sporenie- dcéra
plat
2009
607,00
Prírastok
2
stavebné sporenie- manžel
plat
2009
450,00
Prírastok
3
stavebné sporenie
plat
2009
450,00
Prírastok
4
vklad v banke
plat + predaj nehnuteľnosti
2009
103 111,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Úver
zmluva o úvere
2009
Prírastok
2
Úver
zmluva o úvere
2009
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky

Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR