Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Antónia SALAYOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD DUNAJSKÁ STREDA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
lesné pozemky
dedenie
2009
Prírastok
2
orná pôda
dedenie
9.10.2009
Prírastok
3
orná pôda
dedenie
9.10.2009
Prírastok
4
orná pôda
dedenie
9.10.2009
Prírastok
5
orná pôda
dedenie
9.10.2009
Prírastok
6
orná pôda
dedenie
9.10.2009
Prírastok
7
orná pôda
dedenie
9.10.2009
Prírastok
8
orná pôda
dedenie
9.10.2009
Prírastok
9
orná pôda
dedenie
9.10.2009
Prírastok
10
orná pôda
dedenie
9.10.2009
Prírastok
11
podiel 1/5
dedenie
9.10.2009
Prírastok
12
trvalé trávnaté porasty
dedenie
9.10.2009
Prírastok
13
trvalé trávnaté porasty
dedenie
9.10.2009
Prírastok
14
trvalé trávnaté porasty
dedenie
9.10.2009
Prírastok
15
trvalé trávnaté porasty
dedenie
9.10.2009
Prírastok
16
vodné plochy
dedenie
9.10.2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
hnuteľný majetok
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
akcie
dedenie
9.10.2009
2 988,00
Prírastok
2
doplnkové akcie
dedenie
9.10.2009
272,00
Prírastok
3
nevyčerpaný majetkový podiel spoločnosti
dedenie
9.10.2009
1 550,99
Prírastok
4
osobný účet
úspory
2009
560,72
Úbytok
5
stavebné sporenie
zmluva o sporení
2009
96,66
Úbytok
6
stavebné sporenie
zmluvao o sporení
2009
788,18
Prírastok
7
stavebné sporenie
zmluva o sporení
2009
1 550,99
Prírastok
8
účet
úspory
2009
1 588,90
Prírastok
9
vkladná knižka
úspory
2009
2 473,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
úver
splácanie
2009
Úbytok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky

Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR