Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Monika SITÁRIKOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
rozostavaný rodinný dom
výstavba
2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
automobil
kúpa
2009
14 779,00
Prírastok
2
automobil
predaj
2009
Úbytok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
stavebné sporenie
zmluva
2009
Úbytok
2
stavebné sporenie
zmluva o stavebnom sporení
2009
5 953,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
hypotekárny úver
zmluva o poskytnutí úveru
2009
Prírastok
2
poistenie
zmluva o investičnom životnom poistení
2009
Prírastok
3
poistenie
zmluva o životnom poistení
2009
Prírastok
4
spotrebný úver
zmluva o úvere
2009
Úbytok
5
stavebný úver
zmluva
2009
Úbytok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky

Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR