Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Róbert MATULÁK
Súd:  OKRESNÝ SÚD PRIEVIDZA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
3
orná pôda
dedenie
7.7.2009
Prírastok
4
orná pôda
dedenie
7.7.2009
Prírastok
5
orná pôda
dedenie
7.7.2009
Prírastok
6
orná pôda
dedenie
7,7,2009
Prírastok
7
orná pôda
dedenie
7.7.2009
Prírastok
8
orná pôda
dedenie
7.7.2009
Prírastok
9
orná pôda
dedenie
7.7.2009
Prírastok
10
orná pôda
dedenie
7.7.2009
Prírastok
1
orná pôda
dedenie
07.7.2009
Prírastok
2
Orná pôda
dedenie
7.7.2009
Prírastok
11
trvalé trávne porasty
dedenie
7.7.2009
Prírastok
12
trvalé trávne porasty
dedenie
7.7.2009
Prírastok
13
vinice
dedenie
7.7.2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Vklad v banke
plat
2009
2 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR