Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Ján DEÁK
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V BANSKEJ BYSTRICI
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
les
prevedené darovacou zmluvou
2009
Úbytok
2
orná pôda
darovacia zmluva
2009
Úbytok
3
orná pôda
darovacia zmluva
2009
Úbytok
4
rodinný dom
prevedené darovacou zmluvou
2009
Úbytok
5
trvale trávnatý porast
prevedené darovacou zmluvou
2009
Úbytok
6
záhrada
darovacia zmluva
2009
Úbytok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
2009
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
nájom bytu
nájomná zmluva
2009
21,00
Prírastok
2
nájom bytu
nájomná zmluva
2009
2 786,00
Úbytok
3
stavebné sporenie
plat
2009
522,00
Úbytok
4
vklad v banke
výsluhový dôchodok, plat
2009
25 630,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
2009
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.

Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitkyVyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR