Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Renáta SÝKOROVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD ŽILINA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
nehnuteľný majetok
Bez zmeny

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
hnuteľný majetok
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
kapitálové životné poistenie-Generali
zmluva o poistení
2009
457,00
Prírastok
2
kapitálové životné poistenie-Kooperativa
zmluva o poistení
2009
500,00
Prírastok
3
starobné dôchodkové poistenie-Allianz
zmluva o poistení
2009
2 070,00
Prírastok
4
starobné dôchodkové sporenie-Allianz
zmluva o poistení
2009
2 292,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
časť úveru-Slovenská sporiteľna
splácanie
2009
Úbytok
2
spotrebný úver-Slovenská sporiteľňa
zmluva o úvere
2009
Úbytok
3
stavebný úver-Wustenrot
splatenie časti
2009
Úbytok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky




Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR