Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Adriana SZANISZLOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD KOŠICE II
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok


Hnuteľný majetok


Majetkové práva


Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie


Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky

Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR