Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Kajetán KIČURA
Súd:  OKRESNÝ SÚD ČADCA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
trvalé trávne porasty
kúpna zmluva
15.12.2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
osobné motorové vozidlo Škoda Octavia
kúpna zmluva
18.12.2009
9 000,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
vklad v banke
úspory zo mzdy
1993-2009
3 000,00
Prírastok
2
vklad v banke
úspory zo mzdy - odchodné manželky
august 2009
8 000,00
Prírastok
3
vklad v stavebnej sporiteľni
stavebné sporenie
1993-2009
3 000,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR