Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. Ingrid STEINSDORFEROVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD BANSKÁ BYSTRICA
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
rodinný dom
kúpa
2009
Prírastok
2
rodinný dom
dedenie
30.11.2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
automobil
kúpa
26.5.2009
14 470,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
účet - Poštová banka
plat
2009
27,00
Prírastok
2
účet v banke-Tatrabanka
plat
2009
123,00
Prírastok
3
vklad v banke
úspory
2009
5 179,00
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Cetelem
zmluva o úvere
2.11.2009
Prírastok
2
Poštová banka
zmluva o úvere
2009
Prírastok
3
Poštová banka
zmluva o úvere
2009
Prírastok
4
Slovenská sporiteľňa
zmluva o úvere
9.3.2009
Prírastok
5
Slovenská sporiteľňa
zmluva o úvere
22.10.2009
Prírastok
6
stavebná sporiteľna
zmluva o úvere
2009
Prírastok
7
Tatrabanka
zmluva o úvere
2009
Prírastok
8
Tatrabanka
zmluva o úvere
2009
Prírastok

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR