Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Mária HAJDÍNOVÁ
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V BRATISLAVE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
lesné pozemky
dedičstvo
2009
Prírastok
2
lúka
dedičstvo
2009
Prírastok
3
lúka PK vl. č. 391
dedičstvo
2009
Prírastok
4
lúka PK vl. č. 559
dedičstvo
2009
Prírastok
5
lúka PK vl. č. 563
dedičstvo
2009
Prírastok
6
lúka PK vl. č. 565
dedičstvo
2009
Prírastok
7
lúka, roľa PK vl. č 565
dedičstvo
2009
Prírastok
8
orná pôda
dedičstvo
2009
Prírastok
9
orná pôda
dedičstvo
2009
Prírastok
10
orná pôda
dedičstvo
2009
Prírastok
11
piesok, lesné pozemky, orná pôda PK vl. č. 2487
dedičstvo
2009
Prírastok
12
roľa
dedičstvo
2009
Prírastok
13
roľa PK vl. č. 2488
dedičstvo
2009
Prírastok
14
roľa, lesné pozemky PK vl. č. 566
dedičstvo
2009
Prírastok
15
roľa, lesné pozemky, zastavané plochy PK vl. č. 566
dedičstvo
2009
Prírastok
16
trvalé trávnaté porasty
dedičstvo
2009
Prírastok
17
trvalé trávnaté porasty
dedičstvo
2009
Prírastok
18
zastavaná plocha PK vl. č. 565
dedičstvo
2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Hnuteľné veci
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Vklad v banke
plat, príjem z prenájmu poľnohospodárskej pôdy
2009
4 800,00
Prírastok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. v platnom znení.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky,
Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR