Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Janka KLČOVÁ
Súd:  KRAJSKÝ SÚD V TRNAVE
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
nebytový priestor podiel priestoru na spoločných častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku
kúpna zmluva
22.6.2009
Prírastok
2
ostatné plochy
kúpna zmluva
22.6.2009
Prírastok
3
podiel priestoru na spoločných častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel pozemku
kúpna zmluva
22.6.2009
Prírastok
4
zastavané plochy a nádvoria
kúpna zmluva
22.6.2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
hnuteľná vec
Bez zmeny

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
majetkové práva
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
zostatok úveru k 31.12.2009: 141849,55 eur
úverová zmluva
2009
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR