Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  JUDr. Viera MIHALOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD PEZINOK
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Pozemok - orná pôda, trvalé trávne porasty
kúpa
2009
Prírastok
2
Pozemok - orná pôda, trvalé trávne porasty
kúpa
2009
Prírastok
3
Pozemok - orná pôda, trvalé trávne porasty
kúpa
2009
Prírastok
4
Pozemok - orná pôda, trvalé trávne porasty
kúpa
2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
osobné motorové vozidlo VW GOLF
predaj
2009
Úbytok
2
osobné motorové vozidlo VW Passat
kúpa
2009
43 650,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
Majetkové právo
dedičstvo
2009
Úbytok

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
Peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR