Hlavná stránka

MAJETKOVÉ PRIZNANIA SUDCOV
NA INTERNETE


Majetkové priznanie

Sudca:  Mgr. PhD. Viera MILATOVÁ
Súd:  OKRESNÝ SÚD BRATISLAVA V
Funkcia: 
Majetkové priznanie za rok:  2009


Nehnuteľný majetok

Názov nehnuteľnosti Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2009
Prírastok
2
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2009
Prírastok
3
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2009
Prírastok
4
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2009
Prírastok
5
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2009
Prírastok
6
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2009
Prírastok
7
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2009
Prírastok
8
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2009
Prírastok
9
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2009
Prírastok
10
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2009
Prírastok
11
orná pôda, trvalé trávne porasty
dedenie
2009
Prírastok

Hnuteľný majetok

Popis majetku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
auto
kúpa
2009
20 000,00
Prírastok

Majetkové práva

Popis práva Právny dôvod nadobudnutia Dátum Cena Zmena
1
stavebné sporenie
Bez zmeny
2
vklady v banke
mzda
1983-2009
3 000,00
Prírastok
3
životná poistka
Bez zmeny

Závazky predmetom ktorých je peňažné plnenie

Popis záväzku Právny dôvod nadobudnutia Dátum Zmena
1
peňažné záväzky
Bez zmeny

Písomné vyhlásenia a oznámenia sudcu

 
Vyhlasujem, že spĺňam podmienky podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z.
Vyhlasujem, že z činností a funkcií podľa § 23 zák. 385/2000 Z.z. mi neplynú funkčné alebo iné požitky


Vyhľadávanie podľa : Mena sudcu | Súdu


Súdna rada SR